Foto: Håvard Holme

Takk for oss!

Me har nyleg lagt bak oss den niande Periferifestivalen. I våre auge den beste festivalen me har produsert. Dette vert også den siste. Eit samla styre i stiftinga Periferifestivalen har vedteke å leggja ned festivalen.

Periferifestivalen har vore ein årleg festival sidan 2007. Målet var å skapa eit kultursentrum i periferien, og ein musikkfestival på nasjonalt nivå som folk på Sotra og i regionen vår skulle vera stolte av. Dette meiner me at me har lukkast med.

Festivalen vart starta som eit dugnadsprosjekt rundt eit kjøkenbord av ein gjeng vener, men har vorte gjennomført som om det var vår eigen jobb. Etterkvart som åra har gått og festivalen har utvikla seg, har også arbeidet blitt større og meir omfattande. Me har no kome fram til at me vil prioritera andre ting i liva våre.

Me ynskjer å takka familien Bakke på Glesvær, alle frivillige, sponsorar, artistar, samarbeidspartnarar, publikum og media for opplevingane dei har vore med å skapa. Om Periferifestivalen vil gje lyd frå seg i framtida, vil tida visa.

Beste helsing,

Periferifestivalen